In 1988 zijn de eerste appelbomen de grond ingegaan. 
De rassen die geplant werden waren: Elstar, Cox's en Jonagored. 
Ook werd er in het voorjaar een regeninstallatie ingegraven. 
Dit werd gedaan om de jonge bomen in tijde van droogte van water te voorzien en diende tevens om het gevaar van nachtvorst rond de bloei te bestrijden 
In 1989 zijn de peren geplant. Hier werden ook drie rassen gebruikt: Conference, Doyennee du Comice en Gieser wildeman. 
Dit laatste ras is een stoofpeer. Ook hier werd een regeninstallatie aangelegd. 
In 1990 kon de eerste oogst binnengehaald worden. 
Het nut van de regeninstallatie had zich in het vroege voorjaar al bewezen.
Rond 10 en 25 april moest verschillende nachten worden beregend. 
Ook in 1991 moest de regeninstallatie z'n nut bewijzen. 
Er was dat jaar sprake van zware nachtvorsten in heel Europa, zodat er een hele kleine oogst was. 
Dit was goed te merken aan de prijsvorming, die nog beter was als in het voorgaande jaar.
De jaren na deze zogenaamde 'nachtvorstjaren' waren voor de appelteelt niet om over naar huis te schrijven. 
Gemiddeld genomen kun je stellen dat de prijzen gemaakt op de veiling niet meer kostendekkend zijn.

De peren is een ander verhaal. Afgezien van wel eens een minder jaar, 
kun je toch wel zeggen dat de peren het bedrijf draaiende hielden. 
Vanwege de grote vraag uit Engeland kunnen we voor een goed kostendekkende prijs peren telen.
Of dit zo blijft zal de toekomst uit moeten wijzen. Er vindt in ieder geval een verschuiving plaats van appelteelt naar perenteelt in België en Nederland.

In 2000 en 2001 zijn bij ons bijna alle appels gerooid en vervangen door nieuwe bomen.
Op dat moment hebben we gekozen voor Elstar en Cox's als hoofdrassen. Ook hebben we hoofdzakelijk voor de huisverkoop nog wat zomerrassen geplant.
Hoewel de prijs op gangbare markt eigenlijk te laag is, brengen de appels in de huisverkoop beduidend betere prijzen op. 
Prijzen leuk voor de teler, leuk voor de klant. Jonagold is toen niet meer aangeplant.

In de jaren na het planten hebben we vanwege de kleine oogsten ons meer toegelegd op de huisverkoop, we zijn dan ook echt van plan om hier mee door te gaan.

In 2003 heeft het laatste gedeelte oudere appels plaats moeten maken voor peren. 
Er is een gedeelte Jonagold vervangen door Conference. We hebben geen jonge bomen geplant, maar 12-jarige bomen verplant.
Een buurman, die met z'n bedrijf stopte, gaf ons de gelegenheid om z'n mooiste Conference bomen te rooien en te verplaatsen naar het voormalig Jonagold perceel.